Tundide ajad

1. 8.05- 8.50

2. 9.00- 9.45

3. 9.55- 10.40

4. 10.55- 11.40

5. 11.50- 12.35

6. 12.45- 13.30

7. 13.40- 14.25

Tunniplaan 2017/18 

    1. klass 2. klass 3.klass  4. klass 5. klass 6. klass
E 1. EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL   EESTI KEEL KEH KASV
  2. KUNST KUNST MATEMAATIKA   MATEMAATIKA MATEMAATIKA
  3. MATEMAATIKA MATEMAATIKA INGLISE KEEL   KEH KASV  LOODUSÕP
  4. KEH KASV KEH KASV KEH KASV   LOODUSÕP VENE KEEL
  5.  arvutiring  arvutiring LOODUSÕP   INGLISE KEEL KIRJANDUS
  6.           ARVUTIÕP
               
T 1. EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL   KIRJANDUS MUUSIKA
  2. MATEMAATIKA MATEMAATIKA MATEMAATIKA   MATEMAATIKA MATEMAATIKA
  3. LOODUSÕP LOODUSÕP MUUSIKA   MUUSIKA EESTI KEEL
  4. MUUSIKA MUUSIKA INGLISE KEEL   ARVUTIÕP KUNST
  5.   INIMESEÕP LOODUSÕP   LOODUSÕP VENE KEEL
  6.         INGLISE KEEL AJALUGU
               
K 1. TÖÖÕPETUS TÖÖÕPETUS  EESTI KEEL   KEH KASV VENE KEEL
  2.  EESTI KEEL EESTI KEEL  INGLISE KEEL   EESTI KEEL MATEMAATIKA
  3. KEH KASV EESTI KEEL  KEH KASV   INGLISE KEEL INIMESEÕP
  4.  LOODUSÕP  LOODUSÕP  KUNST
KUNST INGLISE KEEL
  5.      INIMESEÕP
MATEMAATIKA EESTI KEEL
  6.      arvutiring   AJALUGU LOODUSÕP
               
               
N 1.  EESTI KEEL EESTI KEEL MATEMAATIKA   KEH KASV KEH KASV
  2.  KEH KASV EESTI KEEL KEH KASV   INGLISE KEEL MATEMAATIKA
  3.  MATEMAATIKA MATEMAATIKA INGLISE KEEL    MATEMAATIKA INGLISE KEEL
  4.  EESTI KEEL KEH KASV EESTI KEEL   EESTI KEEL EESTI KEEL
  5.   KEH KASV TÖÖÕPETUS    KÄSITÖÖ/TEHN KÄSITÖÖ/TEHN
  6.         KÄSITÖÖ/TEHN KÄSITÖÖ/TEHN
               
R 1. KUNST KUNST MUUSIKA   INIMESEÕP AJALUGU
  2. MATEMAATIKA MATEMAATIKA EESTI KEEL   EESTI KEEL INGLISE KEEL
  3. MUUSIKA MUUSIKA MATEMAATIKA   MATEMAATIKA ÜHISKONNAÕP
  4. EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL   KIRJANDUS MATEMAATIKA
  5.   TÖÖÕPETUS KUNST   AJALUGU KIRJANDUS
  6.           LOODUSÕP