...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

 Kinnitatud direktori kk 10.01.2011nr.7-ÕK

LASTEAED- ALGKOOLI PÄEVAKAVA
alus PGS § 25

7.30 – 9.00 Laste saabumine, tegevused rühmas, oode

9.00 – 10.30 Õppetegevus

10.30 – 11.30 Õppetegevus ja mängud õues, vabategevus,
enesehügieen

11.30 – 12.30 Lõunasöök
Ettevalmistus puhketunniks
Muinasjutu kuulamine

12.30 – 14.00 Puhketund

14.00 – 14.30 Enesehügieen, mängud

14. 30 Õhtuoode

15.00- 17.30 Tegevused rühmas
Laste kojusaatmine

Kooli päevakava

Koolimaja avatakse 7.30
Õppetunnid toimuvad järgmistele kellaaegadel
1. tund 8.05 – 8.50
2. tund 9.00 – 9.45
3. tund 9.55 – 10.40
lõuna 1.- 6. kl
4. tund 10.55 – 11.40
5.tund 11.50 – 12.35
6.tund 12.45 – 13.30
7.tund 13.40 – 14.25

Pärast tunde on õpilastel võimalus saada õpiabi, osaleda ringides, viibida pikapäevarühmas kuni kella 15.30 -ni .
Igal õppeaastal koostatakse õpiabiks, ringideks, pikapäevarühma tegevusteks täpne ajakava , mis avaldatakse ka kooli veebilehel.