Valguta kooli laul
Sõnad Kairit Parts
Muusika õp.Arvo Annuk

Pargi sees on väike maja,
mida meie lastel vaja.
Sinna läheb iga laps,
olema peab usin , kraps.
Ref: Meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit.

Koolis on meil väiksed – suured,
igal aastal tuleb juurde.
Samas aga vanemad
uude kooli lähevad.

Õpetajail silmad vees:
mis meid ootab küll veel ees.
Küllap aga meie teame,
tublid olema me peame.