1. septembril 2015 alustas tööd SA Innove Tartumaa Rajaleidja keskus.
Tartumaa Rajaleidja keskus pakub kuni 26-aastastele Tartu linna ja maakonna lastele ja noortele
tasuta õppe- ja karjäärinõustamisteenuseid. Ühtlasi korraldame ka maakondliku nõustamiskomisjoni
tööd.
Tartumaa Rajaleidja keskuse veebiaadress on www.rajaleidja.ee/tartumaa<http://www.rajaleidja.ee/tartumaa>, kuhu lisatakse vajalikku infot õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.

Head koostööd soovides,
Jelena Utitsõna
karjääriinfo spetsialist
Tartumaa Rajaleidja keskus
Turu 2-603, 51014 Tartu

Üldtelefon: 588 60 713

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koolitervishoiuteenus
Rõngu KK ja Valguta Algkoolile osutab tervishoiuteenust SA Rõngu Hooldusravikeskus.
Teenust osutatakse: Tartumaal Rõngus Puiestee tn 19, Rõngu KK kab. 229.