...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

1. septembril 2015 alustas tööd SA Innove Tartumaa Rajaleidja keskus.
Tartumaa Rajaleidja keskus pakub kuni 26-aastastele Tartu linna ja maakonna lastele ja noortele
tasuta õppe- ja karjäärinõustamisteenuseid. Ühtlasi korraldame ka maakondliku nõustamiskomisjoni
tööd.
Tartumaa Rajaleidja keskuse veebiaadress on www.rajaleidja.ee/tartumaa<http://www.rajaleidja.ee/tartumaa>, kuhu lisatakse vajalikku infot õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.

Head koostööd soovides,
Jelena Utitsõna
karjääriinfo spetsialist
Tartumaa Rajaleidja keskus
Turu 2-603, 51014 Tartu

Üldtelefon: 588 60 713

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koolitervishoiuteenus
Rõngu KK ja Valguta Algkoolile osutab tervishoiuteenust SA Rõngu Hooldusravikeskus.
Teenust osutatakse: Tartumaal Rõngus Puiestee tn 19, Rõngu KK kab. 229.