...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert Katrin Ohakas

Katrin.Ohakas@hm.ee, telefon 56870346, 7354068