Pikapäevarühma kodukord

Alus: PGS paragrahv 38 lg 2
 
Pikapäevarühma tööaeg 11.50 – 15.30
Pikapäevarühm on kohustuslik kõigile, kes käivad kooli bussiga
Lapsevanem esitab sügisel avalduse lapse võtmiseks pikapäevarühma.
Pikapäevarühma tegevused:
- kodutööde tegemine
-       raamatute lugemine
- lauamängude mängimine
- sportlikud tegevused õues või saalis
- muusika  kuulamine
- muud tegevused
Soovitav ajakava:
1. tund – 1. klassi õpilased, mängimine, viibimine õues, sõltuvalt tunniplaanist
2. tund  -õppimine või sportlik tegevus, olenevalt tunniplaanist
3. tund- õppimine või lugemine, vaikne tegevus, viibimine õues
 
Ühtsed reeglid:
1. Õpilane ei lahku rühmast ilma loata, teatab kasvatajale, kui tal on vanema teatis põhjusega varem lahkuda (erandkorras võib lähtuda vanema  telefonikõnest)
2. Pikapäevarühm kasutab  üldjuhul kunstiklassi 1. korrusel. Õpetaja loal on lubatud õppida ka teistes klassiruumides.
3. Tundide ajal on õpilane klassiruumis, ei liigu koridorides.
4. Mängude kasutamise järel on õpilasel kohustus need korralikult tagasi panna.
5. Lasteaiarühma vaikse tunni ajal kasutab pikapäevarühm saali ainult koos kasvatajaga vaiksete mängude mängimiseks.
6. Õpetaja määrab õuemineku aja ja annab selleks ka loa. Lapsed viibivad õpetaja juures.
7. Keelatud on minna tiigi äärde ja väljapoole koolimaja territooriumi.
8. Õues tohib kasutada jalgratast ja kelku (ka isiklikku) ainult õpetaja loal.
9. Bussidele minevad õpilased kogunevad kooli trepile ja ootavad , millal õpetaja annab loa bussipeatusesse minekuks (14.35, 15.20).
10. Õpilasel on õigus käia aineõpetajate juures, tugiõppetundides ja osaleda ringitöös, millest tuleb pikapäevaõpetajale teatada.
11. Arvuti juurde lähevad õpilased ainult õpetaja loal.
12. Õpilane koristab enne lahkumist oma töökoha.
13. Lapsed, kes ei ole pikapäevarühmas, lähevad kohe pärast tunde koju, kui neil ei ole ringitunde või muid kohustusi.