...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Kinnitatud direktori käskkirjaga 14.09.2017 nr 4-ÕK

Õppenõukogu 12.09.2017 otsus

Pikapäevarühma kodukord

I. Üldsätted
Kodukord lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest § 38 lg 2
 
II. Päevakava
Pikapäevarühma tööaeg on 11.50 – 15.30. 
Pikapäevarühm on kohustuslik kõigile, kes käivad kooli bussiga.
Lapsevanem esitab sügisel avalduse lapse võtmiseks pikapäevarühma.
Pikapäevarühma tegevused:
- kodutööde tegemine,
- raamatute lugemine, joonistamine,
- lauamängude mängimine,
- sportlikud tegevused ja mängud õues või saalis,
- jm.
 
Soovitav ajakava:
11.50-12.45  – 1. ja 2. klassi õpilased, mängimine, viibimine õues, sõltuvalt tunniplaanist
12.45-13.30 – õppimine või mängud, olenevalt tunniplaanist
13.30-14.00 – mängud, viibimine õues
14.00- 14.30 – õppimine, lugemine või muu vaikne tegevus klassis
14.50-15.30 – eine, vaba tegevus
 
Ühtsed reeglid:
1. Õpilane ei lahku rühmast ilma loata, teatab kasvatajale, kui tal on vanema teatis põhjusega varem lahkuda (võib lähtuda ka vanema  telefonikõnest kasvatajale).
2. Pikapäevarühm kasutab  üldjuhul kunstiklassi ja lilleruumi 1. korrusel. Kasvataja loal on lubatud õppida ka teistes klassiruumides.
3. Mängude kasutamise järel on õpilasel kohustus need korralikult tagasi panna.
4. Saali ja arvutiklassi kasutatakse ainult koos kasvatajaga.
5. Kasvataja määrab õuemineku aja ja annab selleks ka loa. Lapsed viibivad kasvataja juures. Keelatud on minna tiigi äärde ja väljapoole koolimaja territooriumi.
6. Õues tohib kasutada jalgratast ja kelku (ka isiklikku) ainult kasvataja loal. 
7. Bussidele minevad õpilased kogunevad kooli trepile ja ootavad, millal kasvataja annab loa bussipeatusesse minekuks. 
8. Õpilasel on õigus käia aineõpetajate juures tugiõppetundides ja osaleda ringitöös, millest tuleb pikapäevaõpetajale teatada.
9. Õpilane koristab enne lahkumist oma töökoha.