...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Vabad ametikohad   

Vajame osalise koormusega lasteaia asendusõpetajat alates 25. septembrist 2017 töötaja haiguslehel viibimise ajaks.
Info telefonil 5153209 või kool@valguta.edu.ee (direktor Kaja Lepik).