Meie koolist

Ajalugu

Taasavatud kool tegutseb lasteaed-algkoolina aastast 1989.


Valguta kooli eelkäijateks on olnud neli kooli, mis koondati Valguta mõisahoonesse 1919. aastal. Tuntuim neist on Lapetukme külakool, mille kohta on teada andmeid aastast 1768.

1931. aastal lammutati mõisahoone ning samale asukohale ehitati alates vundamendist uus koolimaja. Enne kooli taasavamist 1989. aastal tehti Valguta kolhoosi poolt renoveerimise käigus hoonele juurdeehitis.

Aegade jooksul on kool kandnud erinevaid nimetusi sõltuvalt klassside arvust. Kord oli siin 3 klassi, kord 4, 6, 7 või 8 klassi.

Koolil on olnud legendaarseid, aastakümneid siin töötanud juhte.

Johan Viira tuli Valgutasse õpetajaks 1910. aastal, peagi sai temast juhataja kuni 1953. aastani. Aksel Tiideberg oli direktor aastatel 1956-1967. Tema ajal, 1958. aastal, muudeti kool 8-klassiliseks, ühena esimestest kogu vabariigis.

1971. aastal suleti Valguta kool, nagu ka teised väikekoolid. Tervelt 18 aastat valitses siin vaikus, kuni 1989. aastal alustas lasteaed-algkool 3 klassi ja 20 õpilasega ning 6 mudilasega lasteaias. Peagi kasvas kool 6-klassiliseks. Aastate jooksul on suurim õpilaste arv olnud 75, väikseim 18. Lasteaia liitrühmas saame vastu võtta 18-20 last.

2023/24 õppeaastal õpivad meie 27 kuue klassi õpilast kolmes liitklassis, lasteaias käib 11 last. 

Valguta Lasteaed-Algkooli juhtideks on olnud Tea Johanson (1989-1990), Sirje Kuus (1990-1993), Lea Pung (1993-2013) ja Kaja Lepik (2013-2023). Alates 01.08.2023 on direktori kohusetäitja Ardi Küünal.

Koolil on tekkinud oma traditsioonid. Pakume õpilastele palju tunnivälist tegevust, kaasame oma tegemistesse lapsevanemaid ja vanavanemaid, alati on teretulnud endised õpilased. Aastaid oleme tegutsenud tervist edendavate koolide/ lasteaedade võrgustikus. Me väärtustame tervislikke eluviise, head suhtlemisoskust, loodusharidust, kultuuripärandi tundmist. Paljud ettevõtmised toimuvad koos Valguta Külaseltsiga (varasema Maanaiste Seltsiga). Kuna koolimaja asub Ernst Enno sünnipaigas, peame oluliseks kirjaniku elu ja loomingu tutvustamist.

Hea koostöö Keskkonna Investeeringute Keskuse ja RMKga võimaldab uurida kaugemaid loodusobjekte. Aastatel 2013-2015 osales kool õpetaja Lea Sinisaare eestvedamisel 9 Euroopa kooli Comeniuse projektis ”Kangelasi otsides”, mis avardas õpilaste ja õpetajate maailmapilti ja võimaldas tutvustada oma koduriiki. Varasematel aastatel tegime huvitavat koostööd Soome Kurisjärve ja Mustajärve koolidega. 

Toimetame oma koolilehte Meie Juss (ilmub alates 1997. aastast). Almanahh „Üks rohutirts läks rändama" on ilmunud aastatel 2002, 2007, 2012 ja 2017. Oleme koostanud mitu oma laste tekstide ja fotodega koolikalendrit. Asutuse tegevused läbi aastate on kirjas kogumikes “20 aastat Valguta Lasteaed-Algkooli” ja “Valguta Lasteaed-Algkool 2009-2019”.

Koolil on oma laul ning logo.

Valguta kooli eelkäijateks on olnud neli kooli, mis koondati Valguta mõisahoonesse 1919. aastal. Tuntuim neist on Lapetukme külakool, mille kohta on teada andmeid aastast 1768.

1931. aastal lammutati mõisahoone ning samale asukohale ehitati alates vundamendist uus koolimaja. Enne kooli taasavamist 1989. aastal tehti Valguta kolhoosi poolt renoveerimise käigus hoonele juurdeehitis.

Aegade jooksul on kool kandnud erinevaid nimetusi sõltuvalt klassside arvust. Kord oli siin 3 klassi, kord 4, 6, 7 või 8 klassi.

Koolil on olnud legendaarseid, aastakümneid siin töötanud juhte.

Johan Viira tuli Valgutasse õpetajaks 1910. aastal, peagi sai temast juhataja kuni 1953. aastani. Aksel Tiideberg oli direktor aastatel 1956-1967. Tema ajal, 1958. aastal, muudeti kool 8-klassiliseks, ühena esimestest kogu vabariigis.


1971. aastal suleti Valguta kool, nagu ka teised väikekoolid. Tervelt 18 aastat valitses siin vaikus, kuni 1989. aastal alustas lasteaed-algkool 3 klassi ja 20 õpilasega ning 6 mudilasega lasteaias. Peagi kasvas kool 6-klassiliseks. Aastate jooksul on suurim õpilaste arv olnud 75, väikseim 18. Lasteaia liitrühmas saame vastu võtta 18-20 last.

2023/24 õppeaastal õpivad meie 27 kuue klassi õpilast kolmes liitklassis, lasteaias käib 11 last. 

Valguta Lasteaed-Algkooli juhtideks on olnud Tea Johanson (1989-1990), Sirje Kuus (1990-1993), Lea Pung (1993-2013) ja Kaja Lepik (2013-2023). Alates 01.08.2023 on direktori kohusetäitja Ardi Küünal.

Koolil on tekkinud oma traditsioonid. Pakume õpilastele palju tunnivälist tegevust, kaasame oma tegemistesse lapsevanemaid ja vanavanemaid, alati on teretulnud endised õpilased. Aastaid oleme tegutsenud tervist edendavate koolide/ lasteaedade võrgustikus. Me väärtustame tervislikke eluviise, head suhtlemisoskust, loodusharidust, kultuuripärandi tundmist. Paljud ettevõtmised toimuvad koos Valguta Külaseltsiga (varasema Maanaiste Seltsiga). Kuna koolimaja asub Ernst Enno sünnipaigas, peame oluliseks kirjaniku elu ja loomingu tutvustamist.

Hea koostöö Keskkonna Investeeringute Keskuse ja RMKga võimaldab uurida kaugemaid loodusobjekte. Aastatel 2013-2015 osales kool õpetaja Lea Sinisaare eestvedamisel 9 Euroopa kooli Comeniuse projektis ”Kangelasi otsides”, mis avardas õpilaste ja õpetajate maailmapilti ja võimaldas tutvustada oma koduriiki. Varasematel aastatel tegime huvitavat koostööd Soome Kurisjärve ja Mustajärve koolidega. 

Toimetame oma koolilehte Meie Juss (ilmub alates 1997. aastast). Almanahh „Üks rohutirts läks rändama" on ilmunud aastatel 2002, 2007, 2012 ja 2017. Oleme koostanud mitu oma laste tekstide ja fotodega koolikalendrit. Asutuse tegevused läbi aastate on kirjas kogumikes “20 aastat Valguta Lasteaed-Algkooli” ja “Valguta Lasteaed-Algkool 2009-2019”.

Koolil on oma laul ning logo.