Meie koolist

Dokumendid


Andmekaitsespetsialist  

Ardi Küünal, direktori kt

Kontakt: telefon 5153209
e-post: kool@valguta.edu.ee

 

Valguta LA-AK privaatsuspoliitika 

/sites/valguta.edu.ee/files/valguta_la-ak_privaatsuspoliitika.pdf

Valguta LA-AK pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

 /sites/valguta.edu.ee/files/vabade_ametikohtade_taitmiseks_korraldatava_konkursi_labiviimise_kord.pdf

Valguta LA-AK palgajuhend

/sites/valguta.edu.ee/files/palgajuhend.pdf

Valguta LA-AK sisehindamise kord

/sites/valguta.edu.ee/files/sisehindamise_kord.pdf

Valguta LA-AK arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

/sites/valguta.edu.ee/files/arenguvestluse_labiviimise_kord.pdf

 

Dokumendiregister

https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?hdr=hp&o=928&tbs=all&o2=27658

Andmekaitsespetsialist  

Ardi Küünal, direktori kt

Kontakt: telefon 5153209
e-post: kool@valguta.edu.ee

 

Valguta LA-AK privaatsuspoliitika 

/sites/valguta.edu.ee/files/valguta_la-ak_privaatsuspoliitika.pdf

Valguta LA-AK pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

 /sites/valguta.edu.ee/files/vabade_ametikohtade_taitmiseks_korraldatava_konkursi_labiviimise_kord.pdf

Valguta LA-AK palgajuhend