Meie koolist

Lasteaed ja kool

Lasteaias tegutseb üks liitrühm.

Koolis on 1.-6. klass.

2018/19 õppeaastal on liitrühmas 20 last.

Õpilaste arv koolis, klassijuhatajad:

1. klass - 10, õpetaja Ann Luikmäe

2. klass - 2, õpetaja Martiina Viil

3. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

4. klass - 4, õpetaja Marika Väärsi

6. klass - 7, õpetaja Marika Väärsi

Liitklassid on 2.+3. ja 4.+6. klass.