Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute ajad 2018/19

Õppenõukogu nr 1 - september 2018 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - jaanuar 2019 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte, sisehindamise aruande kooskõlastamine)

Õppenõukogu nr 3 - aprill 2019 (arengukava kooskõlastamine)

Õppenõukogu nr 4 - juuni 2019 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 5 - juuni 2019 (õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 6 - august 2019 (2019/20 üldtööplaani kinnitamine)