Õppetöö

Õppetöö korraldus

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad

II. Kokkuvõttev hindamine

III. Kooli päevakava

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted


I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2023/24:

1. klass - 7, õpetaja Monika Peetsmann

2. klass - 2, õpetaja Martiina Viil

3. klass - 3, õpetaja Monika Peetsmann

4. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

5. klass - 2, õpetaja Rainis Peetsmann

6. klass - 8, õpetaja Rainis Peetsmann

Liitklassid on 1.+3., 2.+4. ja 5.+6. klass

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa

I trimester 1.09.-25.11.

II trimester 27.11.-10.03.

III trimester 11.03.-12.06. 

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma õpetaja on Marika Väärsi.

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted

 

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2023/24:

1. klass - 7, õpetaja Monika Peetsmann

2. klass - 2, õpetaja Martiina Viil

3. klass - 3, õpetaja Monika Peetsmann

4. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

5. klass - 2, õpetaja Rainis Peetsmann

6. klass - 8, õpetaja Rainis Peetsmann

Liitklassid on 1.+3., 2.+4. ja 5.+6. klass

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa

I trimester 1.09.-25.11.

II trimester 27.11.-10.03.

III trimester 11.03.-12.06. 

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 


IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma õpetaja on Marika Väärsi.

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted