Õppetöö

Tunniplaan


Esmaspäev   1. klass   2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Kehaline kasvatus Inimeseõpeus Inimeseõpeus Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
3. Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Kunstiõpetus Kehaline kasvatus Kunstiõpetus Inglise keel Ajalugu Ajalugu
5.   Loodusõpetus Inglise keel   Ajalugu Ajalugu
6.           Ühiskonnaõpetus
             
Teisipäev            
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Matemaatika Kunstiõpetus Matemaatika Kunstiõpetus Matemaatika Matemaatika
4. Arvutiõpetus Arvutiõpetus Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus
5. Muusika   Muusika   Loodusõpetus Loodusõpetus
6.         Muusika Muusika
             
Kolmapäev            
1. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kirjandus Kirjandus
2. Tööõpetus Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3. Tööõpetus Eesti keel Tööõepetus Eesti keel Loodusõpeus Vene keel
4. Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
5.   Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6.           Kultuurilugu
             
Neljapäev            
1. Muusika Matemaatika Muusika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Matemaatika Muusika Matemaatika Muusika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
3. Loodusõpeus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Inglise keel Käsitöö/tehn
4. Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel Käsitöö/tehn
5.   Eesti keel Kehaline kasvatus Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Vene keel
6.       Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Loodusõpetus
             
Reede            
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inglise keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
4. Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kirjandus Kirjandus
5.   Muusika   Muusika Arvutiõpetus Loodusõpetus
6.           Vene keel
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev   1. klass   2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Kehaline kasvatus Inimeseõpeus Inimeseõpeus Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
3. Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Kunstiõpetus Kehaline kasvatus Kunstiõpetus Inglise keel Ajalugu Ajalugu
5.   Loodusõpetus Inglise keel   Ajalugu Ajalugu
6.           Ühiskonnaõpetus
             
Teisipäev            
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Matemaatika Kunstiõpetus Matemaatika Kunstiõpetus Matemaatika Matemaatika
4. Arvutiõpetus Arvutiõpetus Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus
5. Muusika   Muusika   Loodusõpetus Loodusõpetus
6.         Muusika Muusika
             
Kolmapäev            
1. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kirjandus Kirjandus
2. Tööõpetus Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3. Tööõpetus Eesti keel Tööõepetus Eesti keel Loodusõpeus Vene keel
4. Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
5.   Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6.           Kultuurilugu
             
Neljapäev            
1. Muusika Matemaatika Muusika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Matemaatika Muusika Matemaatika Muusika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
3. Loodusõpeus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Inglise keel Käsitöö/tehn
4. Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel Käsitöö/tehn
5.   Eesti keel Kehaline kasvatus Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Vene keel
6.       Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Loodusõpetus
             
Reede            
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inglise keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
4. Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kirjandus Kirjandus
5.   Muusika   Muusika Arvutiõpetus Loodusõpetus
6.           Vene keel