Õppetöö

Tunniplaan

Tunniplaan alates 29.01.2018

Esmaspäev 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 6. klass
   Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Inglise keel  Kehaline   kasvatus
   Matemaatika    Loodusõpetus    Loodusõpetus  Loodusõpetus   Vene keel
   Kunst  Kehaline   kasvatus  Kehaline  kasvatus  Kehaline   kasvatus  Loodusõpetus
   Kehaline   kasvatus  Matemaatika  Inglise keel  Matemaatika  Matemaatika
   Kehaline   kasvatus    Matemaatika  Eesti keel  Inglise keel
           Kirjandus
           
Teisipäev  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Loodusõpetus  Loodusõpetus
   Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika  Matemaatika
   Loodusõpetus  Kunst  Kunst  Inglise keel  Eesti keel
   Muusika  Loodusõpetus  Inglise keel  Eesti keel  Vene keel
     Muusika  Muusika  Muusika  Ajalugu
           Muusika
           
Kolmapäev  Eesti keel  Kehaline   kasvatus  Kehaline   kasvatus  Kehaline   kasvatus   Vene keel
   Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika  Eesti keel  Eesti keel
   Kehaline   kasvatus  Eesti keel  Inglise keel  Inglise keel  Inimeseõpetus
     Eesti keel  Eesti keel  Kunst  Inglise keel
     Kunst  Kunst  Matemaatika  Matemaatika
       Loodusõpetus    Ajalugu
           
Neljapäev  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Inglise keel  Matemaatika
   Matemaatika  Kehaline   kasvatus  Kehaline   kasvatus  Kehaline   kasvatus  Inglise keel
   Loodusõpetus  Tööõpetus  Tööõpetus  Matemaatika  Kehaline   kasvatus
   Tööõpetus  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel
     Inimeseõpetus  Inimeseõpetus  Käsitöö/   tehnolooga  Käsitöö/   tehnoloogia
         Käsitöö/   tehnoloogia  Käsitöö/   tehnoloogia
           
Reede  Muusika  Tööõpetus  Inglise keel  Eesti keel  Kirjandus
   Matemaatika  Eesti keel  Eesti keel  Matemaatika  Matemaatika
   Eesti keel  Muusika  Muusika  Muusika  Loodusõpetus
   Kunst  Matemaatika  Matemaatika Kunst  Kunst
           Arvutiõpetus
           Ühiskonnaõpetus