Uudised

Hoolekogu koosolek 14.11. 06. november kaja

Uue hoolekogu esimene koosolek. Külas Elva vallavalitsuse esindajad.

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

2. Valguta Lasteaed- Algkooli arendusplaanid (Marika Saar - abivallavanem, Mare Tamm - HKO juhataja)

3. Jooksvad küsimused