Oluline

Õpilaste vastuvõtt 2020. aastal 16. märts kaja

Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub liitklassides.
Ootame uusi õpilasi 1.-6. klassi.


1. septembril 2020 kooli tulevate laste vanemad saavad esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avalduse  2. märtsist kuni 30. juunini ning 10.- 28. augustil 2020.

Avalduse blankett /sites/valguta.edu.ee/files/avaldus_kooli_astumiseks_0.docx

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamismeeskonna soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

Täpsem info Elva vallavalitsuse 19. veebruari 2019 määruses nr 2-2/5 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

1. septembril 2020 kooli tulevate laste vanemad saavad esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avalduse  2. märtsist kuni 30. juunini ning 10.- 28. augustil 2020.

Avalduse blankett /sites/valguta.edu.ee/files/avaldus_kooli_astumiseks_0.docx

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamismeeskonna soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

Täpsem info Elva vallavalitsuse 19. veebruari 2019 määruses nr 2-2/5 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.