Uudised

Õuesõppenädal 18.-22.09.2023 22. september kool


18.-22. septembril toimus koolis õuesõppenädal, kui pargis viidi läbi erinevaid põnevaid õppetegevusi. Näiteks eesti keele tundides veeretati jutulõnga ja pandi kirja sõnu, mida enda ümber nähti, loodusõpetuses uuriti puid ja puulehti ja vilju, määrati lehtede langemishulga sõltuvust temperatuurist ja mängiti Päikesesüsteemi; matemaatikas nuputati geomeetrilisi kujundeid, uuriti järjestusseoseid taimede abil, lahendati arvutusülesandeid, mõõdeti esemeid meetriste nöörijuppidega, määrati pindala, puu kõrgust, sammu pikkust ning kooli ja koolipargi ümbermõõtu; kunstiõpetuses loodi maapinnale looduslikust materjalist pilte ja tehti lehetrükki. Lõbus oli nii õpilastel kui õpetajatel!

18.-22. septembril toimus koolis õuesõppenädal, kui pargis viidi läbi erinevaid põnevaid õppetegevusi. Näiteks eesti keele tundides veeretati jutulõnga ja pandi kirja sõnu, mida enda ümber nähti, loodusõpetuses uuriti puid ja puulehti ja vilju, määrati lehtede langemishulga sõltuvust temperatuurist ja mängiti Päikesesüsteemi; matemaatikas nuputati geomeetrilisi kujundeid, uuriti järjestusseoseid taimede abil, lahendati arvutusülesandeid, mõõdeti esemeid meetriste nöörijuppidega, määrati pindala, puu kõrgust, sammu pikkust ning kooli ja koolipargi ümbermõõtu; kunstiõpetuses loodi maapinnale looduslikust materjalist pilte ja tehti lehetrükki. Lõbus oli nii õpilastel kui õpetajatel!