Oluline

Uute õpilaste vastuvõtt 2022/23 õppeaastaks 28. veebruar kool

Ootame 2022/23 õppeaastaks uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.
Dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikus 15.03.-26.08.2022.


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub hubastes liitklassides.

Ootame uusi õpilasi 1.-6. klassi.

1. septembril 2022 kooli tulevate laste vanemad saavad taotluse esitada e-keskkonnas ARNO (https://piksel.ee/arno/elva/) või kooli avalikustatud vormi kaudu 15. märtsist  kuni 26. augustini 2022. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti.

Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub hubastes liitklassides.

Ootame uusi õpilasi 1.-6. klassi.

1. septembril 2022 kooli tulevate laste vanemad saavad taotluse esitada e-keskkonnas ARNO (https://piksel.ee/arno/elva/) või kooli avalikustatud vormi kaudu 15. märtsist  kuni 26. augustini 2022. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti.

Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.


 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.