Oluline

Uute õpilaste vastuvõtt 2023/24 õppeaastaks 27. veebruar kool

2023. aasta sügisel 1. klassi astuvate õpilaste vastuvõtt algab 1. märtsil.


Samuti ootame 2023/24 õppeaastaks uusi õpilasi ka teistesse klassidesse.

Meie kool on valla kõige väiksem õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub liitklassides.

1. septembril 2023 kooli tulevate laste vanemad saavad taotluse esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil kool@valguta.edu.ee 1. märtsist kuni 28. augustini 2023. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Samuti ootame 2023/24 õppeaastaks uusi õpilasi ka teistesse klassidesse.

Meie kool on valla kõige väiksem õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub liitklassides.

1. septembril 2023 kooli tulevate laste vanemad saavad taotluse esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressil kool@valguta.edu.ee 1. märtsist kuni 28. augustini 2023. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.


Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.