Новости

Huvihariduse transpordi hüvitamine Elva vallas 11. сентября kool

Lastevanematel on võimalus taotleda hüvitist laste transportimiseks huviringidesse ja -koolidesse.


Täpsem info Elva valla veebilehel 

https://www.elva.ee/

Kord on avaldatud Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/406092019014

 

Täpsem info Elva valla veebilehel 

https://www.elva.ee/

Kord on avaldatud Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/406092019014