...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Valguta Lasteaed-Algkooli õppekava (väljavõte)

III. LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU NING 6–7- AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED

www.valguta.edu.ee/failid/file/la_oppesisu.docx