Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429122023026

Taotlusi saab esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval ning järgmisel õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

 

Info telefonil 5051212 (direktori kt Ardi Küünal) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/429122023026

Taotlusi saab esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval ning järgmisel õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

 

Info telefonil 5051212 (direktori kt Ardi Küünal) või aadressil kool@valguta.edu.ee.