...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

Valguta Lasteaed- Algkooli arengukava aastateks 2016- 2018

www.valguta.edu.ee/failid/file/arengukava_201618.pdf