...meie esimene koolimaja Valgutas,
pargipuude all me õpime ju siin.
Meie esimene õpetaja Valgutas
edasi meid ellu saadab siit...

 

www.valguta.edu.ee/failid/file/lasteaeda_vastuvotmise_kord.pdf

 

 

 

 

 

Valguta Lasteaed- Algkooli direktorile

AVALDUS

Palun võtta minu tütar/ poeg Valguta Lasteaed- Algkooli
lasteaia liitrühma alates ……………….

Lapse nimi:
Isikukood:
Sünnitunnistuse andmed:
Sünniaeg:
Sünnikoht:
Ema nimi:
isikukood
Elukoht:
Telefon:
e-mail

Isa nimi:
Elukoht:
Telefon

Muud andmed ( haigused jms)
Annan nõusoleku lapse omaloomingu ja fotode avaldamiseks näitustel või kooli veebilehel:
Jah  Ei 

Kuupäev:
Lapsevanema allkiri