Saime sõbraks taimedega

Valguta Lasteaed- Algkoolis on kogu tegutsemisaja jooksul olnud tähtsal kohal 
looduskasvatus. Sellele tööle on suuresti kaasa aidanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
kust saadud materiaalne toetus on võimaldanud meie lasteaialastel, õpilastel ja lastevanematel 
loodust tundma õppida tavapärasest mitmekülgsemate meetoditega ja kaugemal oma 
kodupaigast.
2014/15 õppeaasta loodushariduslik projekt kandis pealkirja „Saame sõbraks taimedega“ ja 
oli jätkuks eelmistele- „Loomad meie ümber“ ning „Erinevad elupaigad“. Kuna taimed ei 
kasva looduses üksi, vaid on tihedalt seotud nii teiste organismide ja eluta loodusega, oli 
põhirõhk küll taimede õppimisel, kuid tähelepanu pöörasime ka teistele looduse osadele.
Nagu ikka, alustasime sügisel tööd oma koduses koolipargis. Seekord oli heaks abiliseks 
taimede tundmaõppimisel ja nende herbariseerimisel Külli Kalamees- Pani. Lapsed 
omandasid lihtsamad võtted taimede kuivatamiseks, aga ka äsja kogutud taimeosade 
säilitamiseks.
Koduste vahenditega toimus talvine õppepäev lõnga värvimisest taimedega. Valguta 
lammastelt pärit lõnga aitas töödelda lapsevanem Airi Tuulemets, kelle käsitööoskustel ei ole 
piire. Käsitöötundideks sai varuks kümmekond eri tooni kollast- rohelist- pruuni lõnga.
Väljasõiduretked viisid oktoobris Emajõe Suursoosse ja aprillis Palupõhja looduskooli. 
Sealsed giidid vaimustasid kõiki oma loodusearmastuse, teadmisterohkuse ja lapsi mõistva 
suhtumisega. Kõige pikem õppepäev toimus mai lõpus Sagadis. Sealne programm „Mets meie 
meelte läbi“ tuletas meelde, et me tunnetame ümbritsevat nii nägemise kui kuulmise, 
haistmise ja maitsemise ning ka kompimise abil. Kõike seda proovisime looduskoolis, 
metsamuuseumis ja Koprarajal matkates. Põnevamateks leidudeks oli loomade teadetetahvel 
ja rähnide munakoored. Suhu saime pista jänesekapsaid, imetlesime mustikaõisi ja kobraste 
tegutsemise jälgi. Retk lõppes meie lastele eksootilises paiga- mere ääres Altja külas. Ka merd 
saab kuulda ja haista!
Tänan usinat projektikirjutajat Lea Punga, kes ühistöös tekkinud mõtted rahastust sobivaks 
dokumendiks vormistas, loodusõpetuse õpetajat Marika Väärsit laste õppepäevadeks 
ettevalmistamise eest, kunsti- ja tööõpetuse õpetajaid Lea Sinisaart ja Mare Külvi, kelle juhendamisel valmisid loovtööd, ja õpilasi, kes panid õppeaasta jooksul oma mõtted kirja koolilehes Meie Juss. Suur tänu KIKile väikekooli toetamise eest. Jääme lootma, et koostöö jätkub ning meie õpilaste teadmiste- ja kogemustepagas täieneb  ning keskkonnateadlikkus suureneb Eestimaad avastades ja koduümbrust uurides.
 
Kaja Lepik
õpetaja
 
 
Töölehed
Rabataimed
 
Rabataimede ristsõnawww.valguta.edu.ee/failid/file/ristsona_rabataimedele.docx

Bingo