Meie koolist

Põhiväärtused

Visioon, missioon, väärtused


VISIOON

Valguta Lasteaed-Algkool on kaasaja nõuetele vastava õpi- ja kasvukeskkonnaga kool-lasteaed, kus lastele meeldib õppida ja õpetajad tunnevad rõõmu õpetamisest ning õpilastele/lastele on loodud võimalused igakülgseks arenguks.

MISSIOON

Missioon on pakkuda lastele konkurentsivõimelist haridust, toetada iga õpilase/lapse arengut, aidata kaasa isiksuse ja väärtushinnangute kujunemisele.

VÄÄRTUSED

Põhiväärtuseks on õpihimuline, terve ja rõõmsameelne laps, kes hoolib perest, kodukohast ja loodusest.

Väärtustatakse õpilaste/laste ja töötajate tervist, isikupära, turvalist ja arendavat õpi- ning kasvukeskkonda, traditsioone ja koostööd.

Lastes arendatavad peamised väärtused on ausus, hoolivus, vastutustundlikkus, tervislikud eluviisid.

VISIOON

Valguta Lasteaed-Algkool on kaasaja nõuetele vastava õpi- ja kasvukeskkonnaga kool-lasteaed, kus lastele meeldib õppida ja õpetajad tunnevad rõõmu õpetamisest ning õpilastele/lastele on loodud võimalused igakülgseks arenguks.

MISSIOON

Missioon on pakkuda lastele konkurentsivõimelist haridust, toetada iga õpilase/lapse arengut, aidata kaasa isiksuse ja väärtushinnangute kujunemisele.

VÄÄRTUSED

Põhiväärtuseks on õpihimuline, terve ja rõõmsameelne laps, kes hoolib perest, kodukohast ja loodusest.

Väärtustatakse õpilaste/laste ja töötajate tervist, isikupära, turvalist ja arendavat õpi- ning kasvukeskkonda, traditsioone ja koostööd.

Lastes arendatavad peamised väärtused on ausus, hoolivus, vastutustundlikkus, tervislikud eluviisid.