1.–3. klasse ja lasteaialapsi külastas „Suukool” 02.04.24